Algemene voorwaarden VCK Logistics Port Logistics
Home > port logistics > Bedrijf > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VCK Logistics Port Logistics

Lees hieronder de meest actuele algemene voorwaarden van VCK Logistics Port Logistics. 

Stuwadoor

Werkzaamheden die wij verrichten in de hoedanigheid van stuwadoor geschieden uitsluitend op de ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden Stukgoed Stuwadoors (16 januari 2007) van de Ondernemersvereniging regio Amsterdam sector overslag en stuwadoors.

Stukgoed2007NL.pdf

Cargadoor

Werkzaamheden die wij verrichten in de hoedanigheid van cargadoor geschieden uitsluitend op de ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam en de Kamer van Koophandel in Rotterdam gedeponeerde Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden (2009) van de Ondernemersvereniging regio Amsterdam sector overslag en stuwadoors.

ANCV 2009 Nederlands.pdf

Opslag

Werkzaamheden die wij verrichten in verband met de opslag van goederen geschieden uitsluitend op de ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam gedeponeerde Nederlandse Opslagvoorwaarden (15 november 1995) van de FENEX.

Nederlandse Opslagvoorwaarden (15 november 1995).pdf

Expediteur

Werkzaamheden die wij verrichten in de hoedanigheid van expediteur geschieden uitsluitend op de ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken in Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam gedeponeerde Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) van de FENEX. Indien VCK Logistics Port Logistics wordt gecontracteerd voor het doen vervoeren van goederen, zijn (afhankelijk van de modaliteit) de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004).pdf

Wegtransport

Indien goederen worden vervoerd over de weg:

 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming buiten Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming buiten Nederland zijn de CMR-voorwaarden (Convention of 19th May 1956 – CMR Convention) van toepassing.

Convention of 19th May 1956 (CMR Convention).pdf

Zeevaart

Indien goederen worden vervoerd per zeegaand schip:

 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming buiten Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming buiten Nederland zijn de Hague Visby Rules van 1968 van toepassing.

the Hague Visby Rules 1968.pdf

Binnenvaart

Indien goederen worden vervoerd per binnenvaartschip zijn de CMNI-voorwaarden (Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway 2000) van toepassing.

CMNI Verdrag – binnenvaart.pdf

Spoor

Indien goederen worden vervoerd per spoor:

 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst in Nederland naar een bestemming buiten Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming in Nederland
 • van een plaats van ontvangst buiten Nederland naar een bestemming buiten Nederland zijn de CIM-voorwaarden (CIM Convention 1999 of Bern) van toepassing.

CIM 1999.pdf

Luchtvracht

Indien de goederen worden vervoerd door de lucht zijn voorwaarden zoals afgesproken in de Montréal Conventie (Montréal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by air, 2001) van toepassing.

Montréal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by air 2001.pdf